Vereniging

De Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied, vormt een kennisplatform voor de beroepsgroep en behartigt de belangen van public affairs professionals in Nederland. Onze leden (circa 600) zijn werkzaam als public affairs professional bij bedrijven, brancheorganisaties, adviesbureaus, NGO's of overheden.
 
De vereniging is op 20 juni 2002 formeel opgericht en kent statuten die notarieel zijn vastgelegd. De BVPA is voortgekomen uit het virtuele Public Affairs Platform (PAP) op Prinsjesdag 1999. De oprichting van het Public Affairs Platform voorzag destijds in een duidelijke behoefte: tot september 1999 bestond er in Nederland namelijk geen vereniging of organisatie die zich specifiek en exclusief richtte op public affairs en haar beroepsbeoefenaars.
 
De BVPA streeft ernaar de professionaliteit van haar leden te verhogen door hen kennis, vaardigheden en informatie over public affairs gerelateerde ontwikkelingen aan te bieden. Daarnaast wil de BVPA de bekendheid van het Public Affairs vak verhogen onder een breder publiek en streeft ernaar de reputatie van de beroepsgroep in de samenleving te verbeteren. Tenslotte treedt de BVPA op als woordvoerder namens de public affairs professionals als het gaat om belangenbehartiging van de beroepsgroep.
 
Kijk voor meer informatie over de vereninging op de website van de BVPA.