De Zilveren Vos

mojoimagealt-8894-altDit jaar wordt tijdens het BVPA-Congres voor het eerst De Zilveren Vos uitgereikt. Een vakprijs voor
de beste lobby van een koepelorganisatie of branchevereniging. Een vakjury zal aan de hand van de criteria de drie beste initiatieven nomineren. Tijdens het BVPA Congres kunnen deelnemers één keer stemmen op het initiatief van hun voorkeur. De Zilveren Vos zal aan het eind van het BVPA-Congres door de jury worden uitgereikt aan het public affairs initiatief dat de meeste stemmen heeft gekregen van deelnemers.

Voorwaarden aan lobbycase om in overweging genomen te worden:

  • Het betreft een lobbycasus die speelde in 2021 en ook in dat jaar tot een significante bijdrage aan beleidsvorming heeft geleid.
  • Het resultaat is concreet toewijsbaar aan een (of een samenwerking van) koepelorganisatie(s), belangenvereniging(en) of branchevereniging(en).
  • De casus kan betrekking hebben op Europees, nationaal, of lokaal niveau.

Met de Zilveren Vos streeft de BVPA naar erkenning van vakmanschap. Dit wordt door onze jury beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Bijzondere resultaten in belangenbehartiging voor de desbetreffende achterban, al dan niet door fundamentele beleidswijzigingen.
  • Toepassing van innovatieve methoden van belangenbehartiging die bijdraagt aan de doorontwikkeling van het vakgebied van public affairs.
  • Al dan niet tot stand brengen van bijzondere samenwerkingen tussen stakeholders gericht op het beïnvloeden van beleid op Europees, nationaal, provinciaal of gemeentelijk niveau.