mojoimagealt-8891-alt

Tijdens het BVPA-Congres worden er verschillende verdiepende sessies aangeboden.

1. Toekomst van de BVPA

Ook de BVPA zelf moet de bakens verzetten. De afgelopen bestuursperiode is achter de schermen veel werk verzet om de vereniging op een professionelere leest te schoeien. Tegelijkertijd lijkt het kritische debat over lobbyen en lobbyisten de vereniging in te halen. En vraagt de dynamiek van ons werkveld om een scherper profiel op drie punten, die er ook in het laatste ledenonderzoek uitsprongen:

  1. Vernieuwing en verjonging
  2. Kennisontwikkeling
  3. De belangenbehartiging door BVPA zelf

Wil jij meepraten over bijvoorbeeld de opstelling van de BVPA in publieke kwesties als een verplicht lobbyregister, of over het (digitale) kennisaanbod van en door de BVPA? Deze sessie is de kans om je mening en standpunt kenbaar te maken.

Sybrig van Keep, de Issuemakers - Managing partner
Rik Derksen, VNO-NCW Brabant - Belangenbehartiger & Bestuurslid van Jong BVPA
Noud Köper, PACT - Managing director

2. Lobby bij de Locals

De public affairs van de toekomst speelt zich in toenemende mate in de lokale arena af. Decentrale overheden beslissen bijvoorbeeld over de energietransitie, ruimtelijke ordening, de woningmarkt of mobiliteit. Organisaties gaan zich daarom meer richten op lokale lobby en belangenbehartiging. In deze deelsessie komen lokale lobbyisten van verschillende typen organisaties aan het woord om over hun aanpak te vertellen, praktische tips & tricks te bespreken en samen met de deelnemers van gedachten te wisselen over de toekomst van de lokale lobby.

René Visser, VodafoneZiggo - Senior External Affairs Manager
Peter Leonhart, ANWB - Lobbyist Gelderland / Utrecht / Flevoland / Overijssel
Peter van den Bunder, Kunstenbond - Belangenbehartiger

3. Lobby door de Locals

Door de lokalisatie van beleid hebben decentrale overheden vanuit het Rijk meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. Steeds meer gemeenten hebben daarom een professionele public affairs adviseur of zelfs afdeling om de belangen van hun inwoners te behartigen bij het Rijk, provincie of Brussel. Ook ontstaan er steeds meer gemeentelijke koepels naast de VNG, zoals G40, P10 of M50. Waar lobby je zelf voor en wat doe je gezamenlijk? In deze deelsessie vertellen lobbyisten van 2 grote gemeenten en 1 koepelorganisatie over hun aanpak en “lessons learned” om zo samen met de deelnemers te sparren over de toekomst van de belangenbehartiging door lokale overheden.

Jetske Krol, G40 - Adviseur Public Affairs
Martine Kersten, gemeente Utrecht - Senior Adviseur Public Affairs
Michael Kensenhuis,  gemeente Amsterdam - Bestuursadviseur Public Affairs
Moderatie door René Rouwette, René Rouwette PA - Zelfstandig adviseur

4. Comeback van de Koepels

Als er iets opvallend is aan de periode van de coronacrisis, dan is het de herwonnen invloed van brancheverenigingen. Maar hoe zijn deze koepelorganisaties erin geslaagd om hun boodschap namens de leden voor het voetlicht te brengen? Wat maakte dat hun stem invloedrijk was bij beleidsmakers en beslissers? Hoe hebben zij het momentum én het podium gepakt en de belangen van hun leden vertegenwoordigd richting media en politiek? In deze sessie pakken drie succesvolle koepels het podium om hun lobby best practices toe te lichten en lessons learned te delen. Na de drie pitches gaan we onder leiding van moderator Willem van Toor (jong BVPA) in gesprek met de zaal.

Olof van der Gaag, NVDE - Voorzitter
Agnieta van der Plaat, NVB - Hoofd Public Affairs
Ilya Bruggeman, EuroCommerce - Director, Digital, Single Market, and Consumer Policy
Moderatie door Willem van Toor, Jong BVPA

5. Jongeren in Public Affairs

Besluiten die nu worden genomen, hebben nog jarenlang gevolgen. Vooral voor jongeren. Daarom challengen zij de status quo en eisen zij hun plek op aan de beleidstafels – met succes. Wat kunnen wij leren van hun aanpak? 

Alex Panhuizen, Jonge Klimaatbeweging - Public Affairs manager
Joshua de Roos,
Landelijke Studenten Vakbond - Vice voorzitter
Moderatie door Astrid Oosenburg, DIVD (Dutch Insitute for Vulnerability Disclosure) - Mede-oprichter & voorzitter, voormalig PvdA Kamerlid

6. Speeddaten met vakgenoten

Na de coronajaren van videobellen moeten zelfs de meest doorgewinterde PA-professionals weer extra investeren in hun netwerk. Ook zijn er in de afgelopen jaren een hoop nieuwe leden bijgekomen, nieuw in het vak danwel bij de vereniging. In deze deelsessie worden deelnemers daarom aan elkaar gekoppeld voor drie rondes speeddaten van elk tien minuten. Gezellig in de bankjes van de tram met elkaar sparren over de toekomst van public affairs , de lobby van je eigen organisatie of de laatste politieke ophef. En wat is er nu leuker om alvast nieuwe vakgenoten te leren kennen voor bij de borrel daarna?