Lustrumcongres Beroepsvereniging voor Public Affairs
×
 

Mariëtte Hamer,  voorzitter en Kroonlid SER    mojoimagealt-7540-alt

Mariëtte Hamer is een strategische verbinder. Onderhandelen vormt de rode draad in haar loopbaan. Bij uitstek is zij in staat mensen bij elkaar te brengen. Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) is zij sinds september 2014. De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Voorbeelden zijn de totstandkoming van het Energieakkoord, de facilitering van het Klimaatakkoord en diverse convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Mariëtte Hamer was van 1998 tot 2014 lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Van januari 2008 tot mei 2011 leidde ze deze fractie als voorzitter. Verder was ze onder meer voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Zowel de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt als emancipatievraagstukken zijn in al haar werkzaamheden belangrijke thema’s. Direct bij haar aantreden heeft zij het initiatief genomen tot de oprichting van het SER-Jongerenplatform.  

Doug Pinkham, voorzitter Public Affairs Council mojoimagealt-7539-alt

Douglas G. Pinkham is voorzitter van de Public Affairs Council, de toonaangevende internationale organisatie voor public affairs professionals. Meer dan 600 organisaties - waaronder negen van de top Fortune 10-bedrijven - behoren toe aan de Raad. Hiervoor was Doug Pinkham vice-president Communicatie voor de American Gas Association (AGA). Hij is een veelgevraagd spreker op het gebied van public affairs, politiek, communicatie en heeft tal van artikelen geschreven voor vakbladen en vakbladen over de hele wereld. Hij werd op grote schaal geciteerd in de Amerikaanse en internationale nieuwsmedia. Hij schrijft ook een populaire wekelijkse blog over public affairs / communications strategy, die te vinden is op www.pac.org/blog . Hij is momenteel penningmeester van het Instituut voor Public Relations .

Niek Jan van Kesteren, senator CDA, oud-directeur VNO-NCW mojoimagealt-7544-alt

Niek Jan van Kesteren is sinds 9 juni 2015  Eerste Kamerlid voor het CDA . Hij was algemeen directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW en directeur van MKB Nederland. Eerder was hij directeur sociale zaken bij werkgeversverbond NCW. Van Kesteren is voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de Volkskrant Top 200 van invloedrijke Nederlanders staat hij op nummer 4.

Annemieke Nijhof, boegbeeld Topsector Water mojoimagealt-7538-alt

Annemieke Nijhof is sinds 1 juni 2019 het nieuwe boegbeeld van Topsector Water & Maritiem. Op dit moment is Annemieke Nijhof voorzitter van de sectortafel Mobiliteit bij het Klimaatakkoord, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Evides en Commissaris bij de Nederlandsche Bank. Zij is ook sinds 1 juni voorzitter van het bestuur van het Netherlands Water Partnership (NWP). In september 2015 werd Annemieke Nijhof verkozen tot  Topvrouw van het Jaar  2015; ze stond in 2018 op nr 52 in de Volkskrant-top 200-lijst.

Sharon Gesthuizen, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/oud-Kamerlid SP. mojoimagealt-7546-alt

  Sharon is een Nederlands politica. Ze was van 30 november 2006 tot en met 22 maart 2017  Tweede Kamerlid  voor de  Socialistische Partij . Sinds februari 2017 is ze voorzitter van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Vanaf de g emeenteraadsverkiezingen 2006  tot de Tweede Kamerverkiezingen van november 2006 is ze lid geweest van de  gemeenteraad  van  Haarlem  voor de SP. In oktober 2018 maakte Sharon de overstap van de SP naar GroenLinks wegens onder andere een verandering in het vluchtelingenstandpunt.


Marian Geluk, directeur van de Federatie
Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) mojoimagealt-7542-alt

Marian Geluk is per 1 mei 2019 de nieuwe directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) en in die hoedanigheid betrokken bij het Preventieakkoord. Hiervoor was zij directeur van het TIFN (Top Institute Food & Nutrition) in Wageningen. Zij is opgeleid tot moleculair wetenschapper en werkte eerder voor de evenknie van TIFN in Chili. Daarvoor werkte ze o.a. bij Food & Biobased Research van de WUR en bij Unilever en Nizo.

Sybrig van Keep, managing partner bij De Issuemakers mojoimagealt-7547-alt

Sybrig richtte samen met Mayke van Keep, na ruim 25 jaar gewerkt te hebben in politiek en public affairs, in 2007 De Issuemakers op. Naast managing partner is zij vooral actief op het gebied van issuemanagement, strategie, public affairs, politieke agendering en stakeholdermanagement.

In 2017 heeft zij samen met Mayke een plek verworven op de prestigieuze TheNextWomen100 lijst, een overzicht van vrouwelijke ondernemers die groot denken, risico’s durven nemen en die rolmodellen willen zijn voor de volgende generatie van ambitieuze ondernemende vrouwen. Ze is één van de schrijvers van ‘Public Affairs in maatschappelijk perspectief’, dat in september 2019 verschijnt.

Martijn de Greve, dagvoorzitter mojoimagealt-7545-alt

Martijn de Greve (9 juli 1974) presenteert sinds januari 2014 voor Omroep WNL het politieke praatprogramma WNL Haagse Lobby. De Greve is in het dagelijks leven tevens werkzaam als gespreksleider, met een sterke voorliefde voor het (politieke) debat. Hij was onder meer presentator van de gemeenteraads- en Tweede Kamer verkiezingenbijeenkomsten van de VVD. Jarenlang was hij in De Balie in Amsterdam maandelijks host van het debatcafé ‘Politieke Junkies’. Nu trekt hij de aandacht met Operatie Interview, waarin drie verrassende interviewers een bekende Nederlander ondervragen (volgens de Volkskrant-recensent ‘de leuke talkshow die niet op landelijke tv te zien is’).